Auglýst eftir akademískum sérfræðingi við Rannsóknasetur HÍ á Vestfjörðum

Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands auglýsir laust til umsóknar starf akademísks sérfræðings á sviði fornleifafræði við  Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum.

 

Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum sinnir rannsóknum á auðlindum sjávar. Sérfræðingurinn mun sinna sjálfstæðum rannsóknum á nýtingu sjávarauðlinda og þýðingu sjávarauðlinda fyrir samfélagsþróun á Íslandi. Æskilegt er að viðkomandi geti unnið í samstarfi við náttúrufræðinga Stofnunar rannsóknasetra HÍ að þverfræðilegum rannsóknaverkefnum. Umsækjendum er skylt að leggja fram ítarlega rannsóknaáætlun til þriggja ára.

 

Innan Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands eru 7 sjálfstæð rannsóknasetur víða um land. Markmið stofnunarinnar er m.a. að skapa aðstöðu til rannsókna á landsbyggðinni og þá er stofnunin jafnframt vettvangur samstarfsverkefna háskólans við sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga á landsbyggðinni.

 

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í fornleifafræði og stundað sjálfstæðar rannsóknir. Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, lipurð í mannlegum samskiptum, gott vald á ensku og íslensku er nauðsynleg. Reynsla af alþjóðasamstarfi er æskileg sem og reynsla af þverfræðilegu samstarfi á sviði náttúru- og hugvísinda. Reynsla af sókn í innlenda og erlenda rannsóknasjóði er æskileg.

Auk sjálfstæðra akademískra rannsókna þarf starfsmaðurinn að geta tekið að sér að leiðbeina háskólanemum í framhaldsnámi og þá er reynsla af kennslu á háskólastigi nauðsynleg.

 

Sérfræðingurinn verður starfsmaður Háskóla Íslands en hefur starfsaðstöðu við Rannsóknasetur HÍ á Vestfjörðum og gegnir starfi sínu á starfsstöð þess á Bolungarvík. Búseta á svæðinu er skilyrði. Um fullt starf er að ræða og verður ráðið í starfið til fimm ára með möguleika á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum, sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr.569/2009. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

 

Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga um Háskóla nr. 85/2008 og reglna um Háskóla Íslands nr.569/2009. Sérstök nefnd sem rektor skipar annast mat og forgangsröðun umsókna.

Umsóknarfrestur er til 2. mars 2015.

 

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið bmz@hi.is merkt Hi15010198. Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni rannsóknaáætlun, vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið. Í umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að átta talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi ritverk sín með umsókn, eða vísar til þess hvar þau eru aðgengileg á rafrænu formi. Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skulu umsækjendur gera grein fyrir framlagi sínu til verksins. Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja með umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf sín, eftir því sem við á. Umsókn og umsóknargögn sem ekki er skilað rafrænt skal skila í tvíriti til Vísinda- og nýsköpunarsviðs Háskóla Íslands, Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík.

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun liggur fyrir.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólakennara. Við ráðningar í störf hjá Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

 

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Sæunn Stefánsdóttir, forstöðumaður Stofnunar Rannsóknasetra Háskóla Íslands í síma 525 4041, saeunnst@hi.is.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is