Auglýst eftir forstöðumanni Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Vestfjörðum

Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands auglýsir laust fullt starf forstöðumanns Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Vestfjörðum.

Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum sinnir rannsóknum á auðlindum sjávar á breiðum grunni. Starfsstöð setursins er í Bolungarvík. Auk sjálfstæðra akademískra rannsókna hefur forstöðumaður umsjón með starfsemi setursins, fjármálum þess og daglegum rekstri. Hann skipuleggur rannsóknir og samstarfsverkefni, hefur með höndum áætlanagerð og stýrir sókn í sjóði. Hann þarf að geta tekið að sér leiðbeiningu háskólanema í framhaldsnámi og aðra kennslu á háskólastigi. Umsækjendum er skylt að leggja fram rannsóknaáætlun til þriggja ára.

 

Innan Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands eru 7 sjálfstæð rannsóknasetur víða um land. Rannsóknir eru meginviðfangsefni rannsóknasetra háskólans víðs vegar um landið og eru viðfangsefnin fjölbreytt. Lögð er rík áhersla á árangur, áhrif og gæði rannsókna og hagnýtingu rannsóknaniðurstaðna. Þá er stofnunin jafnframt vettvangur samstarfsverkefna háskólans við sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga á landsbyggðinni.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í líffræði og hafa stundað sjálfstæðar rannsóknir á sviði sjávarlíffræði með áherslu á fiskalíffræði. Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, lipurð í mannlegum samskiptum, gott vald á ensku og íslensku er nauðsyn. Krafist er reynslu af alþjóðasamstarfi sem og reynsla af þverfræðilegu samstarfi. Reynsla af sókn í innlenda sem erlenda rannsóknasjóði er æskileg.

 

Forstöðumaðurinn verður starfsmaður Háskóla Íslands en hefur starfsaðstöðu við Rannsóknasetur HÍ á Vestfjörðum og gegnir starfi sínu á starfsstöð þess á Bolungarvík. Búseta á svæðinu er skilyrði. Um fullt starf er að ræða og verður ráðið í starfið til fimm ára með möguleika á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum, sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga um Háskóla nr. 85/2008 og reglna um Háskóla Íslands nr. 569/2009. Sérstök nefnd sem rektor skipar annast mat og forgangsröðun umsókna.

 

Umsóknarfrestur er til 17. ágúst 2015.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið bmz@hi.is merkt Hi15070008. Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni rannsóknaáætlun, vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið. Í umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að átta talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi ritverk sín með umsókn, eða vísar til þess hvar þau eru aðgengileg á rafrænu formi. Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skulu umsækjendur gera grein fyrir framlagi sínu til verksins. Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja með umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf sín, eftir því sem við á. Umsókn og umsóknargögn sem ekki er skilað rafrænt skal skila í tvíriti til Vísinda- og nýsköpunarsviðs Háskóla Íslands, Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík.

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun liggur fyrir.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólakennara. Við ráðningar í störf hjá Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

 

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Sæunn Stefánsdóttir, forstöðumaður Stofnunar Rannsóknasetra Háskóla Íslands í síma 525 4041, saeunnst@hi.is.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is