Húsavík

Áramótakveðja Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands

Starfsfólk Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands þakkar samfylgdina á árinu sem er að líða og óskar samstarfsfólki sínu gleðilegs nýs árs.

Árið 2018 verður 18. starfsár stofnunarinnar og eins og áður margt spennandi framundan. Ársfundur stofnunarinnar verður t.a.m. haldinn í Bolungarvík, 11. apríl nk. Takið daginn frá!

Opið hús í Túni - Húsavík

Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Húsavík stendur fyrir opnu húsi laugardaginn 4. nóvember nk. milli 13 og 16. Rannsóknasetrið hefur nýverið tekið á leigu húsið Tún á Húsavík fyrir nemendur og starfsnema sína.

Tíu ár eru síðan starfsemi rannsóknasetursins hófst en við rannsóknasetrið er lögð áhersla á rannsóknir á hvölum og ferðaþjónustu.

Starfsfólk og nemendur rannsóknasetursins bjóða upp á kaffi og kökur og kynna verkefni og rannsóknir setursins. 

Verið hjartanlega velkomin!

Starfsfólk rannsóknasetra á Þjóðarspegli

Þjóðarspegillinn, um rannsóknir í félagsvísindum, fer fram föstudaginn nk. 3. nóvember milli 9 og 17 í Háskóla Íslands. Rannsóknasetur háskólans eiga sína fulltrúa á Þjóðarspeglinum þetta árið eins og oft áður.

Jón Jónsson, verkefnisstjóri Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Ströndum - Þjóðfræðistofu, tekur þátt í málstofunni Náttúruhvörf og ímyndaflakk á norðurslóð: Samskipti mannfólks, dýra og náttúruvætta sem fram fer í Aðalbyggingu Háskóla Íslands, stofu 220, milli 11 og 12.45. Mun hann þar flytja erindið Kynjasögur um hvítabirni.

Lilja B. Rögnvaldsdóttir, verkefnisstjóri við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Húsavík tekur þátt í málstofunni Ferðaþjónusta í byggðum landsins: Viðhorf og innsýn I, sem fram fer kl. 13 - 14.45 í Lögbergi 102. Mun hún þar flytja fyrirlestur sinn, Erlendir gestir á einstökum svæðum.

Nánar má lesa um dagskrá Þjóðarspegilsins hér. 

Auglýst eftir forstöðumanni Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra

Forstöðumaður Rannsóknaseturs-Háskóli Íslands- Norðurland vestra

Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands auglýsir til umsóknar starf forstöðumanns Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra.

Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra sinnir rannsóknum á sviði hugvísinda, einkum sagnfræði. Starfsstöð þess er á Skagaströnd. Auk sjálfstæðra akademískra rannsókna hefur forstöðumaður umsjón með starfsemi setursins, fjármálum þess og daglegum rekstri. Hann skipuleggur rannsóknir og samstarfsverkefni, hefur með höndum áætlanagerð og stýrir sókn í sjóði. Hann þarf að geta tekið að sér leiðbeiningu háskólanema í framhaldsnámi og aðra kennslu á háskólastigi. 

Innan Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands eru 8 sjálfstæð rannsóknasetur víða um land. Rannsóknir eru meginviðfangsefni rannsóknasetranna,  og eru viðfangsefnin fjölbreytt og tengjast nærumhverfi setranna með einhverjum hætti. Lögð er rík áhersla á árangur í starfi, áhrif og gæði rannsókna og hagnýtingu rannsóknaniðurstaðna. Þá er stofnunin jafnframt vettvangur samstarfsverkefna háskólans við sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga á landsbyggðinni.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í sagnfræði eða skyldum greinum og hafa stundað sjálfstæðar rannsóknir á því sviði. Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, lipurð í mannlegum samskiptum, gott vald á ensku og íslensku er nauðsyn. Reynsla af alþjóðasamstarfi sem og reynsla af þverfræðilegu samstarfi er æskileg. Þá er reynsla af sókn í innlenda sem erlenda rannsóknasjóði kostur. Umsækjendum er skylt að leggja fram rannsóknaáætlun til fimm ára þar sem skal koma fram hvernig rannsóknir umsækjenda tengjast Norðurlandi vestra. 

Forstöðumaðurinn verður starfsmaður Háskóla Íslands en hefur starfsaðstöðu við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra. Starfsstöð setursins er á Skagaströnd og er gert ráð fyrir að forstöðumaðurinn gegni starfi sínu þaðan. Búseta á svæðinu er skilyrði. Um fullt starf er að ræða og verður ráðið í starfið til fimm ára með möguleika á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum, sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga um Háskóla nr. 85/2008 og reglna um Háskóla Íslands nr. 569/2009. Sérstök nefnd sem rektor skipar annast mat og forgangsröðun umsókna.

Umsóknarfrestur er til 27. nóvember 2017.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið bmz@hi.is merkt HI17100144. Umsækjendur skulu láta rannsóknaáætlun til fimm ára fylgja umsókn sinni, vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið. Í umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að átta talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi ritverk sín með umsókn, eða vísar til þess hvar þau eru aðgengileg á rafrænu formi. Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skulu umsækjendur gera grein fyrir framlagi sínu til verksins. Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja með umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf sín, eftir því sem við á. Umsókn og umsóknargögn sem ekki er skilað rafrænt skal skila í tvíriti til Vísinda- og nýsköpunarsviðs Háskóla Íslands, Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík.

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun liggur fyrir. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólakennara. 

Við ráðningar í störf hjá Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Sæunn Stefánsdóttir, forstöðumaður Stofnunar Rannsóknasetra Háskóla Íslands í síma 525 4041, saeunnst@hi.is.

Vísindamenn rannsóknasetra Háskóla Íslands taka þátt í Arctic Circle

Ráðstefnan Arctic Circle hefst formlega nk. föstudag og stendur fram á sunnudag. Þó nokkrir viðburðir eru þó á dagskrá hennar fyrir formlega setningu og á morgun, 12. október kl. 17.30 í Rímu, mun Marianne Rasmussen, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Húsavík taka þátt í málstofunni Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH). Er málstofan skipulögð af Háskóla Íslands, Háskólanum í Bergen og Stofnun Vilhjálms Stefánssonar. Mun Marianne flytja erindið "Climate, Cetaceans and Tourism and Anthropogenic Noise."

ARCPATH er norrænt öndvegisverkefni sem fjármagnað er af NordForsk.  ARCPATH er stefnt að eftirfarandi niðurstöðum: að ná fram betri spám um loftslag heimskautasvæða með því að fækka óvissuþáttum sem rekja má til breytinga í hafinu, að öðlast innsýn í næmi heimskautaloftslags gagnvart umhverfisbreytingum af mannavöldum, einnig að auka skilning á því hvernig loftslagsbreytingar orka á margvíslega félagslega þætti, allt frá þróun fiskveiðisamfélaga til nýtingar og neyslu sjávarspendýra í Norður-Atlantshafi. Í ARCPATH verða notuð tæki og nálgun bæði úr náttúruvísindum og félagsvísindum til þess að skapa þverfaglegt verkefni sem mun tengja saman loftslagsspár og áhrif á mannlíf, með greiningu og mati á þeim tækifærum og áhættu sem eru loftslagstengd.

Halldór Pálmar Halldórsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Suðurnesjum, mun flytja erindi í málstofunni The Arctic and Polar Research as a Vehicle for Stem & Environmental Education á laugardag 12. október nk. kl. 12.45 í Rímu. Í erindi hans "Educational Activities and Opportunities at the Sudurnes Science and Learning Center, SW Iceland" mun Halldór miðla af reynslu sinni í ýmis konar miðlunar- og kennsluverkefnum sem hann hefur tekið þátt í og komið á fót fyrir Rannsóknasetur HÍ á Suðurnesjum.

Dagskrá Arctic Circle ráðstefnunnar má finna hér.

 

Vinnufundur um samstarf stjórnenda hafverndarsvæða

Á dögunum var haldinn þriggja daga vinnufundur í Hvalasafninu um samstarf stjórnenda hafverndarsvæða (Marine Protected Areas) í Atlantshafi. 

Fulltrúar Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Húsavík, forstöðumaðurinn Mariannes Rasmussen, og doktorsneminn Charla Basran, tóku þátt í fundinum ásamt fulltrúum Hvalasafnsins á Húsavík. 

Samstarfið ber heitið Transatlantic MPA Network og er um að ræða tilraunaverkefni á vegum Evrópusambandsins. Fundinn sátu aðilar frá löndum og svæðum beggja vegna Norður- og Suður- Atlantshafsins, og voru þátttakendur m.a. frá Bermuda, Grænhöfðaeyjum, Azoreyjum, Brasilíu, Bandaríkjunum, nokkrum löndum Evrópu og Íslandi.

Markmið verkefnisins er að stuðla að víðtækara samstarfi þvert yfir Atlantshafið og styðst það við nýtt alhliða hugtak; Atlantsisma (Atlanticism) sem felur í sér samstarf Afríku, Suður-Ameríku, Norður-Ameríku og Evrópu. Áhersla er lögð á umhverfismál og umhverfisvernd en auk þess nær verkefnið yfir vísindalega samvinnu milli stjórnenda hafverndarsvæða (Marine Protected Areas), sem getur upplýst og stuðst við stefnumótun ESB og einnig stuðlað að alþjóðlegum samskiptum.

Evrópusambandið leggur með þessu tilraunaverkefni áherslu á að efla víðtæka nálgun og samstarf um Atlantshafið með það að markmiði að auka skipti og miðlun á bestu mögulegu starfsvenjum og til að bæta skilvirka stjórnun verndarsvæða í sjó á strandsvæðum og ströndum Atlantshafsins. Verkefnið styður einnig við skuldbindingar ESB um að takast á við tap á líffræðilegum fjölbreytileika, hjálpa til við aðlögun loftslagsbreytinga og bregðast við innri stefnu ESB um umhverfismál, svæðisbundið samstarf og þætti er snúa að vistkerfi hafsins. 

Myndirnar tók fréttamaður fréttavefsins 640.is

Edda Elísabet Magnúsdóttir ver doktorsritgerð 19. maí nk.

Edda Elísabet Magnúsdóttir ver doktorsritgerð sína við Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands föstudaginn 19. maí nk . Ritgerðin ber heitið: Sönghegðun hnúfubaksins (Megaptera novaeangliae) á fæðustöðvum við suðurmörk norðurheimskautsins (e. The singing behaviour of humpback whales (Megaptera novaeangliae) in subarctic waters.

Leiðbeinandi er dr. Jörundur Svavarsson, prófessor við Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Aðrir í doktorsnefnd eru dr. Marianne H. Rasmussen, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Húsavík, dr. Patrick Miller, prófessor við Háskólann í St. Andrews, Skotlandi og dr. Mads Peter Heide-Jørgensen, prófessor við Náttúrurannsóknastofnun Grænlands í Nuuk, Grænlandi.

Haustið 2008 hóf Edda doktorsnám sitt við Líf- og umhverfisvísindadeild og fór þar fram við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Húsavík undir handleiðslu forstöðumanns þess, Marianne Rasmussen. 

Nánar má sjá um doktorsvörnina hér. 

Ágrip af rannsókn

Á æxlunartíma hnúfubaksins (Megaptera novaeangliae) syngja tarfarnir flókna og langa söngva sem samanstanda af endurteknum og fjölbreyttum söngerindum. Á hverjum tíma og stað syngja tarfarnir sömu söngvana. Söngvarnir virðast einna helst mikilvægir í samskiptum tarfanna þegar þeir eru á æxlunarstöðvunum en líklega eru þeir jafnframt mikilvægir í tilhugalífi dýranna. Nýlegar rannsóknir hafa staðfest að hnúfubakstarfar eru einnig iðnir við söng utan æxlunarstöðva, t.d. á farleiðum og á fæðuslóðum á og við heimskautasvæðin. Tilgangur sönghegðunarinnar á fæðuslóðum er enn að miklu leyti á huldu.

Rannsóknir fóru fram á hljóðmyndun hnúfubaka við norðausturströnd Íslands á heilsársgrundvelli með áherslu á sönghegðun að vetri. Hljóðgögnum var safnað yfir þriggja ára tímabil. Upptökurnar leiddu í ljós að hnúfubakar syngja á fæðustöðvum sínum norðaustur af landinu á veturna og voru söngvarnir í mestum mæli á æxlunartíma þeirra. Jafnframt mynduðu þeir margvísleg samskiptahljóð allt árið sem flokkast ekki sem söngvar. Upptökur af söngvum fengust einnig frá þekktum æxlunarstöðvum hnúfubaka í Norður Atlantshafi, þ.e. frá Grænahöfðaeyjum úti fyrir norðvesturströnd Afríku og frá Karíbahafi. Markmiðið var að bera íslensku söngvana saman við söngva frá þessum æxlunarstöðvum.

Ef líkindi finnast milli söngva og þess hvernig þeir þróast á fjarlægum búsvæðum bendir það til þess að hvalir frá þeim svæðum eigi í samskiptum og tilheyri líklega sama æxlunarstofni. Fyrsta stigs Markov-líkan var notað til að meta samræmi og festu í myndun söngrunanna innan tímabila en samanburðargreiningar voru svo nýttar til að kanna líkindi milli söngvanna frá þessum ólíku svæðum og tíma. Ásamt því hversu miklum tíma hvalirnir vörðu í söng sýndu niðurstöðurnar fram á að söngvarnir frá Íslandi voru í samræmi við það söngform sem þekkist á hefðbundnum æxlunarstöðvum í hitabeltinu. Því er ólíklega um tilviljunarkennda söngva að ræða, öllu heldur eru líkur á að söngvarnir á Íslandi eigi þátt í tilhugalífi hvalanna. Söngvar með svipaða uppröðun erinda voru sungnir við Ísland og á æxlunarsvæðunum. Það bendir til þess að hvalirnir skiptist á hljóðum á Íslandsmiðum og/eða á farleiðum og flytji þau svo með sér suður á æxlunarstöðvarnar.

Þar sem söngvar heyrðust fram í mars er ljóst að einhverjir hnúfubakar halda til við Ísland yfir veturinn. Þannig geta íslensk hafsvæði nýst hvölunum á veturna og fram á vor til bæði fæðuöflunar, söngiðkunar og mögulega til mökunar. Niðurstöðurnar varpa þannig nýju ljósi á mikilvægi íslenskra fæðustöðva fyrir hnúfubaka að vetri til.
 

Um doktorsefnið

Edda Elísabet Magnúsdóttir fæddist í Durham, Englandi árið 1981 og ólst upp í Reykjavík. Edda á tvo drengi, þá Aðalstein Loga Bernharðsson 6 ára og Arnar Magnús Bryden Swift 9 mánaða, sambýlismaður hennar er Martin Jónas Swift eðlisfræðingur og kennari.

Edda lauk BSc námi í líffræði við Háskóla Íslands árið 2005 og M.Paed námi í líffræði og kennslufræðum við Háskóla Íslands árið 2007. Veturinn 2007–2008 starfaði hún sem raunvísindakennari við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki en hóf svo doktorsnám sitt í líffræði við Háskóla Íslands haustið 2008 og fór það fram við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Húsavík.

Meðfram námi hefur Edda sinnt margvíslegri kennslu, þar á meðal stundakennslu við Háskóla Íslands og Háskólasetur Vestfjarða, raunvísindakennslu við Menntaskólann við Sund, í Háskóla unga fólksins og Háskólalestinni. Hún hefur auk þess leiðbeint meistaranáms- og grunnnámsnemendum í líffræði við Háskóla Íslands.

Edda hefur lagt metnað sinn í fræðslu um hvali fyrir almenning, m.a. með ýmsum erindum sem hafa verið sérstaklega sniðin að almenningi og með skrifum fræðsluefnis um hvali fyrir hvalasafnið „Whales of Iceland“. Edda gaf jafnframt út hljóðbók um hina áhugaverðu hljóðhegðun hnúfubaksins fyrir almenning, ásamt Marianne Rasmussen, leiðbeinanda hennar, og öðru samstarfsfólki.

Hvert er hlutverk hvala í lífríkinu?

Vísindamenn Háskóla Íslands vinna að ýmsum rannsóknum tengdum hvölum en þar má nefna samskipti hvala og lifnaðarhætti þeirra, hvalveiðar og hvalaskoðun. Þessi stærstu spendýr jarðar og hlutverk þeirra í lífríkinu verður til umræðu á málþingi sem fram fer í dag, fimmtudaginn 27. apríl, klukkan 13 til 16 á vegum Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Húsavík og franska sendiráðsins á Íslandi. Yfirskrift málþingsins er „What Is the Role of Whales in the Ecosystem?“ og fer það fram í sal N-132 í Öskju, náttúrufræðahúsi Háskóla Íslands.
 
Síðustu misserin hafa vísindamenn í auknum mæli beint sjónum sínum að hlutverki hvala í lífríkinu. Einn þeirra sem rannsakað hafa þetta um árabil er Joe Roman, rannsóknarprófessor við Rubenstein-náttúruvísindaskólann. Joe, sem lauk doktorsprófi í líffræðilegri og þróunarfræðilegri líffræði frá Harvard-háskóla árið 2003, stígur fyrstur á stokk á málþinginu og ræðir rannsóknir sínar á vistfræði stórhvala og hvernig fjölgun hvala getur endurreist lífríki sjávar. 
 
Einn þeirra vísindamanna innan Háskóla Íslands sem stundað hafa rannsóknir á hvölum er Marianne Rasmussen, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Húsavík. Hún tekur einnig til máls á ráðstefnunni og fjallar um hljóðumhverfi hafdjúpanna og hvernig hegðun hvala getur gagnast öðrum tegundum. 
 
Á málþinginu mun Gísli Víkingsson, sérfræðingur í uppsjávarlífríki hjá Hafrannsóknastofnun, enn fremur fjalla um vistfræðilegt hlutverk hvala sem rándýra og bráðar í vistkerfi hafsins, sem er mjög mismunandi eftir hafsvæðum. 
 
Í lokin verður boðið upp á pallborðsumræður með fyrirlesurunum þremur og að málþingi loknu býður franska sendiráðið þáttakendum og gestum upp á léttar veitingar. 
 
Málþingið fer fram á ensku og er öllum opið. Dagskrána má sjá hér

“What Is the Role of Whales in the Ecosystem?”

Á vegum Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Húsavík og franska sendiráðsins á Íslandi fer fram málþingið: “What Is the Role of Whales in the Ecosystem?” 27. apríl nk. kl. 13 til 16 í stofu 132 í Öskju, Náttúrufræðihúsi Háskóla Íslands.

Dagskráin er öllum opin og fer fram á ensku. 

---------------------

The University of Iceland's Research Center in Húsavík and the French Embassy in Iceland er hosting a symposium:  “What Is the Role of Whales in the Ecosystem?” April 27th from 13 to 16 in room 132 in Askja, University of Iceland.

The symposium is open to guests and will be held in English. 

 

13.00 - 13.03 Welcome

13.05 - 13.20 Opening Remarks by Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Minister of Fisheries and Agriculture

13.20 - 13.55 Gíslí Víkingsson, MFRI “Whales’ Roles as Predators and Prey”

13.55 - 14.30 Marianne Helene Rasmussen, HI “Behaviors That Benefit Other Species”

14.30 - 14.45 Coffee Break

14.45 - 15.30 Joe Roman, UVT “Whales as Marine Ecosystem Engineers”

15.30 - 15.25 Introduction of panel

15.25 - 15.55 Panel Q&A on all aspects of whales’ roles in the ecosystem

15.55 - 16.00 Appreciation and Closing

Fjölmennur ársfundur í Reykjavík

Ársfundur Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands var haldinn í Reykjavík 30. mars sl. Fjöldi erinda var fluttur að viðstöddu fjölmenni. 

Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, setti fundinn. Að því loknu voru flutt fróðleg erindi um viðfangsefni sem tengjast rannsóknum sem unnar eru við eða í tengslum við setrin. Fyrstu fjögur erindin tengdust ýmsum hliðum ferðaþjónustu:

Anna Dóra Sæþórsdóttir, prófessor í ferðamálafræði við HÍ, fjallaði um samspili ferðaþjónustu og virkjana; Gyða Þórhallsdóttir, doktorsnemi í ferðamálafræði við HÍ, sagði frá greiningu á fjölda ferðamanna og hvert þeir leggja leið sína; Lilja B. Rögnvaldsdóttir, verkefnisstjóri við Rannsóknasetur HÍ á Húsavík, sagði frá könnun á væntingum ferðamanna til valinna áfangastaða og loks fjallaði Eyrún Jenný Bjarnadóttir hjá Rannsóknamiðstöð ferðamála um samfélagsleg áhrif ferðaþjónustu.

Allt eru þetta viðfangsefni sem tengjast umræðu um stöðu ferðaþjónustunnar og þróun hennar,  niðurstöðurnar eru fróðlegar fyrir alla sem áhuga hafa á málefninu auk þess sem rannsóknirnar gefa mikilsverðar upplýsingar sem geta komið að góðum notum við stefnumótun í greininni.

Eftir hlé var m.a. sagt frá rannsóknum á sviði bókmenntafræði og fornleifafræði. Soffía Auður Birgisdóttir, bókmenntafræðingur við rannsóknasetur HÍ á Hornafirði, velti fyrir sér hvað fræðimaður gerir sem rekist hefur á spennandi rannsóknarefni þar sem heimildir eru af skornum skammti. Erindið tengist rannsókn á heimildum um Guðrúnu Sveinbjarnardóttur Egilssonar (f.1831) sem „varð fyrir því óláni“ að kynferði hennar var rangt skilgreint við fæðingu og „hlaut hún að búa við það alla ævi“ eins og segir í einni heimildinni.

Ragnar Edvardsson, fornleifafræðingur við rannsóknasetur HÍ á Vestfjörðum, sagði síðan frá rannsóknum sínum á minjastöðum sem tengjast hvalveiðum Dana, Hollendinga, Norðmanna og fleiri þjóða við Ísland á 19. öld. Í fyrirlestrinum verður fjallað um rannsókninar á hvalveiðistöðvunun og greint frá vel heppnuðu samspili fræðilegra rannsókna, nýtingaráætlunar og ferðamennsku.

Að lokum flutti Sigurður Sigursveinsson, framkvæmdastjóri Háskólafélags Suðurlands, erindi sem hann nefndi Þekkingin og byggðirnar. .

Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands starfrækir rannsóknasetur á Hornafirði, Suðurlandi, Suðurnesjum, Snæfellsnesi, Vestfjörðum, Ströndum, Norðurlandi vestra og Norðausturlandi. Þá vinnur akademískur starfsmaður að rannsóknum á vegum stofnunarinnar á Austurlandi.

Á vegum rannsóknasetranna eru stundaðar fjölbreyttar rannsóknir. Meðal viðfangsefna eru lífríki hafsins, umhverfi og landnýting, hvalir, fiskar og fuglar, auðlindir, ferðamál, bókmenntir, sagnfræði, fornleifafræði og þjóðfræði. Allt eru þetta rannsóknasvið sem mikill áhugi er á um allt land og gefa tilefni til samstarfs milli setranna við Háskóla Íslands í Reykjavík, sem og aðrar rannsóknastofnanir hérlendis og erlendis. Nánari upplýsingar um starfsemi rannsóknasetra Háskóla Íslands má finna í ársskýrslu stofnunarinnar. 

Myndir á ársfundinum tók Kristinn Ingvarsson ljósmyndari.

Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, setti ársfundinnFjölmennt var á fundinumFjölmenni sótti fundinnFjölmenni sótti fundinnJörundur Svavarsson, prófessor og formaður ráðgefandi nefndar Stofnunar rannsóknsetra HÍ, var fundarstjóri. Anna Dóra Sæþórsdóttir, prófessor í ferðamálfræði, flutti erindið: Ferðaþjónusta og virkjanir sem gerendur í byggðaþróun.Anna Dóra svarar spurningum úr sal. Gestir ársfundarinsGestir ársfundarins hlustuðu granntFjölmennt var á ársfundinum,Fjölmennt var. Gyða Þórhallsdóttir doktorsnemi flutti erindið: Ferðamenn – Hvert fara þeir?Lilja B. Rögnvaldsdóttir, verkefnisstjóri við Rannsóknasetur HÍ á Húsavík, flutti erindið: Hver var þetta og hvað vildi hann? Erlendir ferðamenn á Húsavík, Siglufirði, Höfn og í Mývatnssveit sumarið 2015.

Pages

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is